KOPALIŠKI RED – AquaRoma, Rimske Toplice

I. Osnovni podatki o kopališču ter odpiralni čas:
Letno termalno kopališče hotela*** AquaRoma spada po velikosti med majhna kopališča na prostem s skupno vodno površino 680 m2; skupna površina kopališča znaša približno 3250m2. Površin namenjenih sončenju ter rekreaciji je več kot 1500 m2. Največje dovoljeno število obiskovalcev na kopališču je 550 obiskovalcev. Največje skupno število kopalcev je 275 kopalcev.

Kopališče AquaRoma je sezonsko kopališče. Odprto je od maja do septembra, oz. v odvisnosti od vremenskih pogojev; ter vsak dan v tem obdobju od 9:00 do 19:00 ure, z nočnim kopanjem vsak petek od 20. do 24. ure! Obratovalni čas kopališča je odvisen od vremenskih razmer oz. pogojev ter se lahko tudi spremeni! 

II. Posebnosti kopališča – nevarna mesta:
Posebnosti kopališča sta dva tobogana v rekreacijskem bazenu, ter sprememba globine vode v velikem bazenu! V velikem bazenu prehaja voda iz globine 85 cm na začetku bazena postopno (11m prehoda) do globine 135 cm in nato naprej do globine 180 cm. Na teh mestih je potrebno biti še posebej previden! Ob uporabi toboganov je potrebno dosledno upoštevati navodila za varno uporabo posameznega tobogana!

III. Podatki o naravni akrotermalni vodi:
Voda ima temperaturo na izviru okoli 39°C. Iz globine 986 m jo privre vsako sekundo nekaj čez 20 l in je ena najbogatejših po svoji sestavi v Sloveniji. Vsebuje številne kemijske elemente, ki vplivajo zdravilno na človeško telo.

Med njimi so Kalcij (Ca) – 53 mg/l, Kalij (K) – 1,8 mg/l, Magnezij (Mg) – 26 mg/l, Natrij (Na) – 3,7 mg/l, Stroncij (Sr) – 92 ng/l, Železo (Fe) – 0,01 mg/l, Aluminij (Al) – 20 ug/l, Kadmij (Cd) – 0,2 ng/l, Nikelj (Ni) – 4,4 ug/l, Kobalt (Co) – 1 ng/l, Molibden(Mo) – 6,5 ng/l, Baker (Cu) – 2,6 ng/l, Jod (J) – 0,05 mg/l, Silicij (Si) – 14,8 mg/l, Bor (B) – 80 ng/l, Selen (Se) – 3 ng/l, Krom (Cr) – 0,5 ng/l, Žveplo (S) – 0,01 mg/l, Hidrogenkarbonat (HCO3)– 258 mg/l, CO2 – 13,3 mg/l in Radon (Rn).

S strani Ministrstva za zdravje so Rimske terme (uporabljajo vodo iz istih vrtin) leta 2010 pridobile verifikacijo naravnega zdravilišča za zdravljenje:
– revmatičnih obolenj in izvensklepnega revmatizma,
– ortopedskih bolezni (degenerativnih bolezni hrbtenice ter drugih velikih
n majhnih sklepov),
– stanj po ortopedskih in travmatoloških operacijah,
– športnih poškodb,
– nevroloških bolezni (periferne nevropatije, nevropatske bolečine,
glavoboli, kronične borelioze ipd.),
– bolezni dihal (predvsem kroničnih bolezni zgornjih dihal),
– ginekoloških bolezni (predvsem po velikih operacijah rodil in zaradi neplodnosti),
– dermatoloških bolezni (predvsem pri obširnih pooperativnih brazgotinah).

IV. Opis posameznih bazenov:
V sklopu kopališča so trije bazeni:

Veliki (plavalni) bazen z globino vode od 85cm v najnižjem delu in do 180 cm v globokem delu – dimenzij 33m x 12,5m; s 400 m2 kopalnih površin – od tega približno 125 m2 z globino nižjo kot 135 cm ter približno 275 m2 z globino vode več kot 135cm. V velikem bazenu je posebej označena tudi sprememba globine vode, katera prehaja iz globine 85 cm na začetku, postopno (11m prehoda), do globine 180 cm! Veliki bazen sprejme 131 kopalcev, od tega do 62 v nizkem delu ter 69 v globokem!

Toboganski (rekreacijski) bazen nepravilnih oblik globine do 1,35 cm – dimenzij cca. 11m x 12m; vodna kopalna površina v toboganskem bazenu znaša nekaj več kot 223 m2. Rekreacijski bazen sprejme do 112 kopalcev. 

Otroški bazen (čofotalnik) na sredi kopališča, globine do 40 cm – nepravilnih oblik dimenzij 8m x 7m, s približno površino 57m2. V otroškem bazenu ni določenega max. števila kopalcev, saj je globina vode povsod manj kot 50 cm, je pa priporočljiva največja zasedenost do 32 otrok naenkrat.

V vseh bazenih je prisotno nenehno kroženje vode v podzemne kompenzacijske bazene, od koder se s pomočjo črpalk ter preko velikih peščenih filtrov vrača v bazen skozi šobe, ki so razporejene enakomerno po dnu posameznega bazena. Vodo v skladu z zahtevami tudi razkužujemo ter vzdržujemo ustrezen pH s pomočjo sredstev za pripravo kopalne vode. Dnevno priteče v naše bazene v povprečju okoli 100m3 sveže vode (kar veliko več od min. zahteva, ki je vsaj 30 l na kopalca).   

V. Splošna pravila kopališča:

Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa je vstop v kopališče dovoljen le zdravim osebam, brez znakov okužb dihal,…

Bazen lahko uporabljajo le osebe, ki znajo plavati, ter neplavalci pod strokovnim vodstvom.

Vstop otrokom do 7. leta starosti je dovoljen le v spremstvu staršev ali odgovornega skrbnika.

Prepovedan je vstop osebam, ki so pod vidnim vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi.

Obiskovalci ne smejo uporabljati objekta ali naprav na kopališču v nasprotju s predvideno uporabo oz. tako, da ogrožajo druge kopalce ali sebe!

Ob prisotnosti nenalezljive bolezni, obolenja ali druge telesne okvare je potrebno upoštevati navodila zdravnika glede uporabe bazena.

Osebam s kožnimi in drugimi nalezljivimi boleznimi, je vstop na kopališče prepovedan.

Obiskovalci morajo uporabljati bazene ter druge naprave ali igrala ob upoštevanju svojih sposobnosti ter v skladu z navodili.

V prostore kopališča ni dovoljeno voditi psov in drugih živali.

Vsak obiskovalec ob nakupu vstopnice prejme kartico, katero pri prosti omarici zamenja za ključ.  Spravite vredne predmete v svojo omarico ter jo zaklenite! Ključ skrbno hranite do konca vašega obiska.

Za izgubljen denar, dragocenosti oz. osebne predmete ne odgovarjamo. Kartico je ob izhodu potrebno vrniti.

Vsak kopalec mora imeti primerno kopalno obleko. Preoblačenje je dovoljeno le v za to določenih prostorih.

Za namerno poškodovanje inventarja, opreme ali naprav,  mora povzročitelj plačati povzročeno škodo.

Knjiga pohval, pripomb in pritožb se nahaja na recepciji kopališča.

Osebe, ki ne bodo upoštevale navodil kopališkega reda ter navodil kopališkega osebja, bodo morale zapustiti kopališče.

Ob neupoštevanju pravil ima reševalec iz vode pravico odvzema kopališke karte ter zahtevati, da kopališče zapustite. V kolikor ne upoštevate navodil reševalca, ter z nevarnim početjem nadaljujete, bo na intervencijo poklicana policija.

VI. Pravila obnašanja na kopališču:

Starejši kopalci in funkcionalno ovirane osebe, ki se ne počutijo varne pri samostojnem vstopu in izstopu iz  vode, morajo za pomoč zaprositi reševalca iz vode.

Igranje z žogo, tekanje, lovljenje in skakanje v vodo ni dovoljeno.

Kajenje v bazenu ni dovoljeno, prav tako je prepovedano uživanje hrane in pijače na bazenski ploščadi.

VII. Higienska pravila

Ob vstopu v bazen se je potrebno obvezno oprhati telo in razkužiti noge. Tuširanje je potrebno tudi po vsaki uporabi stranišča. Neupoštevanje lahko močno vpliva na kvaliteto bazenske vode in kršitelja ima reševalec iz vode pravico odstraniti iz kopališča!

Bazena ne sme uporabljati oseba, ki ima drisko ali je drisko imela v zadnjem tednu pred obiskom kopališča.

Otroci do 3. leta starosti morajo v bazenu obvezno uporabljati kopalke ali kopalne pleničke.

Izogibati se je potrebno požiranju kopalne vode. V vodo se ne izkašljuje, ne izpihuje iz nosu, ne izpira usta, ne izloča urina in blata, v vodo se ne spušča izbljuvkov in se je ne onesnažuje!

Otroke je potrebno pogosto voditi na stranišče oziroma se jih pelje takoj, ko to želijo oz. na to opozorijo.

Plenico otrok je potrebno zamenjati takoj, ko je umazana;

Temeljito je potrebno umiti zadnjico otroka po kakanju in previjanju ter roke osebe, ki je otroka previjala.

Majhni otroci naj bodo v majhnem bazenu in ves čas pod nadzorom odrasle osebe.

V vodo ne nosi hrane in pijače ter drugih umazanih predmetov!

Opozori osebje, če opaziš v vodi ali na kopališču izbljuvke, iztrebke oz. druga onesnaženja, ki tja ne sodijo!