Zavedamo se pomena ohranjanja okolja, zato smo uspešno kandidirali na javnem razpisu “Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti”.

Investicija obsega naslednje ukrepe, ki so del energetske sanacije objekta:

  • Vgradnja toplotne črpalke
  • Zamenjava plinskih bojlerjev sanitarne vode
  • Sončna elektrarna
  • Izolacija podstrešja
  • Zamenjava oziroma vgradnja varčne razsvetljave
  • Oprema za varčevanje z vodo
  • Stiskalnica odpadkov – zmanjševanje volumna odpadkov

Cilji operacije so:

Delež načrtovanega letnega zmanjšanja energije na objektu po operaciji za 56,5 %.

Delež načrtovanega zmanjšanja pitne in sanitarne vode po izvedeni operaciji za 50,2 %.

Delež načrtovanega zmanjšanja količine odpadkov po izvedeni operaciji za 53 %.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

Vrednost operacije: 254.469,32 EUR Vrednost sofinanciranja: 190.851,99 EUR

www.eu-skladi.si
Aktualno pri nas – Energetska sanacija